Συνδυασμένες μεταφορές εξωτερικού

Μετακομίσεις - Μεταφορές προς Εξωτερικό - Θεσσαλονίκη - Transportations.gr

Χρειάζεστε να μεταφέρετε οικοσκευή ή μεμονωμένα αντικείμενα στις ευρωπαϊκές χώρες;

Η επιχείρηση Transportations.gr σας παρέχει τη δυνατότητα μετακόμισης ή μεταφοράς αντικειμένων μέσω συνδυασμένων μεταφορών σε όλες τις παρακάτω ευρωπαϊκές χώρες!

Αποστολή / μεταφορά / μετακόμιση στις παρακάτω χώρες:

  • Αυστρία
  • Βέλγιο
  • Γαλλία
  • Γερμανία
  • Ηνωμένο Βασίλειο
  • Ιταλία
  • Κύπρος
  • Λουξεμβούργο
  • Σουηδία